چرا نباید کسی را تکفیر کنیم؟

چرا نباید کسی را تکفیر کنیم؟

چرا نباید کسی را تکفیر کنیم؟

این بیانیّه که با تعبیراتی حساب شده همراه است به تندروان وهّابی اعلام می‌کند که دوران تکفیر مسلمین گذشته است، و نباید و نمی‌توان هر کس را که موافق افکار آنها نیست، متّهم به کفر کرد و جان و مال و عرض او را بر باد داد، و این کار ممکن است سبب کفر عامل آن گردد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;