تحریف حدیثی درباره خلقت آدم

تحریف حدیثی درباره خلقت آدم

تحریف حدیثی درباره خلقت آدم

از این‌گونه تحریفات، هم در آیات قرآن و هم در روایات فراوان وجود دارد؛ حتّی پیامبر اکرم(ص) را تحریف معنوی کرده‌اند. اینها مخرّب دینند؛ امّا آن دسته از علما و بزرگان شیعی که سر سفره‌ی خاندان عصمت(ع) نشسته‌اند و از منبع وحی الهی الهام گرفته‌اند، ناصر دین و مروّج قرآن بوده‌اند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;