وجود هدایت‌کننده برای همه‌ی زمان‌ها

وجود هدایت‌کننده برای همه‌ی زمان‌ها

وجود هدایت‌کننده برای همه‌ی زمان‌ها

در این آیه خداوند ضمن دلداری به پیامبر(ص) در برابر مخالفت مشرکان، آن حضرت را مورد خطاب قرار می‌دهد که تو تنها انذارکننده‌ای و مسئولیتی در قبال هدایت نیافتن آنان نداری و برای هر قومی هدایت‌کننده‌ای است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;