آداب کسب | آثار احتکار | غش و تقلب در معامله

آداب کسب | آثار احتکار | غش و تقلب در معامله

آداب کسب | آثار احتکار | غش و تقلب در معامله

شارع مقدس هیچ‌گاه چنین کاری را نمی‌پسندد، زیرا ظلم به مردم است. شخص کاسب در بازار علاوه بر سود بردن باید حساب این را بکند که به مردم ستم نکند. کسی که احتکار می‌کند، بعد دلش‌را خوش می‌کند که یک دهه، روضه امام حسین(ع) برپا نموده یا ماه رمضان سفره افطاری پهن کرده و... چنین کارهایی گناه احتکار را جبران نمی‌کند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;