مهم‌ترین اتهامات پیشوایان وهّابی

مهم‌ترین اتهامات پیشوایان وهّابی

مهم‌ترین اتهامات پیشوایان وهّابی

حال فکر کنید چگونه خواهدمیبودحال کسانی که مؤمنان نمازخوان و روزه‌گیر و مؤدّب به تمام آداب اسلامی را به بهانه‌های واهی به قتل رساندند، زنانشان را اسیر کردند و اموالشان را به غارت بردند. نه یک نفر بلکه صدها و هزاران نفر را اعمّ از زن و مرد و کودک شیرخوار و پیر و جوان. و نام آن را دین اسلام و توحید محمّدی گذاردند و خود را اهل نجات می‌دانند، نعوذ بالله العظیم!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;