مدت و روش حکومت حضرت مهدی(عج)

مدت و روش حکومت حضرت مهدی(عج)

مدت و روش حکومت حضرت مهدی(عج)

اسلام این آئین زنده‌ی پر تحرّک که عقب افتاده‌ترین ملّتها را به پیشروترینمعادل کردنیز از این موضوع بر کنار نمانده، هر چند وجود قرآن دست نخورده، و دانشمندانى که در هر عصر و زمان، حتّى به قیمت جان خود براى حفظ اصالت آن کوشیدند، تا حدّ زیادى جلو این دگرگونیها را گرفتند؛ ولى باید اعتراف کرد که بسیارى از مفاهیمش نزد گروه کثیرى از مسلمانان چنان مسخ و واژگون شده...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;