اندوه امیرمؤمنان علی(ع)

اندوه امیرمؤمنان علی(ع)

اندوه امیرمؤمنان علی(ع)

اگر آسیب به ایشان برسد، من نزد خدا و رسول چه عذری دارم؟! بهتر است بروم دنبالشان بگردم. دلم آرام نگرفت و دنبالشان رفتم. دیدم صدایی به گوشم می‌رسد. مثل این كه كسی با كسی حرف می‌زند، همهمه‌ای بود. نزدیک‌تر رفتم و دیدم آقا سرِ خود را بر در چاهی گذاشته و با آن حرف می‌زند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;