خردمند و بی‌خرد

خردمند و بی‌خرد

خردمند و بی‌خرد

ولی جاهلان بی خبر در دریایی از آرزوها و اوهام غوطه‌ورند، و گمشده‌های خود را تنها در عالم خیال می‌جویند، و چون دست یافتن به تخیّلات نیازی به کار و کوشش ندارد، گرایشهای منفی در همه‌ی شؤون زندگی آنها آشکار می‌گردد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;