بن‌بست‌های جهانی ناشی از چیست؟

بن‌بست‌های جهانی ناشی از چیست؟

بن‌بست‌های جهانی ناشی از چیست؟

این قوانین همچون چاه‌های عمیقی هستند که گاهی به قطعات عظیم سنگ‌های زیرزمینی می‌رسند و هرچه برای شکافتن آن سنگ‌ها و پیشرفت در دل آنها بیشتر تلاش کنیم خود را خسته کرده‌ایم و از آب خبری نیست که نیست!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;