استدلال وهابیان به قرآن درباره نفی شفاعت

استدلال وهابیان به قرآن درباره نفی شفاعت

استدلال وهابیان به قرآن درباره نفی شفاعت

بنابراین، «استشفاع» ما از اولیاء خدا، یعنی کسانی که نه مرده‌ی بیجانند و نه معبود شفاعت طلبان، عملی خواهدمیبودکه نه «شرک» است و نه «احمق آمیز». و لذا بهیچ وجه، ارتباطی با مدلول آیه‌ی مورد بحث نخواهد داشت. زیرا آیه‌ی شریفه، چنانکه بیان شد، در مقام تقبیح استشفاع از موجوداتی است که هم مرده‌ی لایضرّ و لا ینفع‌اند و هم معبود بناحقّ شفاعت طلبان، قرار گرفته‌اند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;