حوریان بهشتی و شوق دیدار فاطمه (س)

حوریان بهشتی و شوق دیدار فاطمه (س)

حوریان بهشتی و شوق دیدار فاطمه (س)

دیروز در اینجا نشسته بودم و فکر می‌کردم که با وفات رسول خدا، وحی الهی از ما قطع گردید و ازبرگشتو آمد ملائکه دیگر خبری نیست. ناگاه در بسته‌ی منزل باز شد و سه دختر وارد شدند که از نظر زیبایی و شادابی و خوشبویی بی‌مانند بودند و هیچ چشمی به زیبایی آنان ندیده است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;