حساسیت‌ها و ویژگی‌های دوران جوانی

حساسیت‌ها و ویژگی‌های دوران جوانی

حساسیت‌ها و ویژگی‌های دوران جوانی

سلامت بدن، توان جسمی، نشاط و حرکت، هوش و حافظه قوی، فراغت و آرامش روانی، همت بلند، آرزوهای دراز، توان خلاقیت و ابتکار، صداقت و خیرخواهی، پاکی و صفای باطن. البته همه جوانان در برخورداری از ارزش‌های مذکور یکسان نیستند، بلکه در بین آنها تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی هر کس در دوران جوانی خود بیش از سایر ایام از این نعمت‌ها برخوردار است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;