حشر مردم با امامان خود

حشر مردم با امامان خود

حشر مردم با امامان خود

این به معنای اهمیت نقش رهبری در سرنوشت انسان‌هاست. با این وجود، باید به انتخاب برترین و کامل‌ترین پیشوای دینی پرداخت تا از گزند لغزش و گمراهی‌های احتمالی در امان باشیم.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;