دلایل گرایش به مذاهب

دلایل گرایش به مذاهب

دلایل گرایش به مذاهب

اگر آیات قرآن مجید را بررسی کنیم، آیات مربوط به اصول، چندین برابر آیات مربوط به فروع است و تنها درباره‌ی مبدأ و معاد و مسائل مربوط به آن، شاید حدود 3000 آیه داشته باشیم، در حالی که تعداد آیات احکام شاید بیش از 500 آیه نباشد و خطری که از ناحیه‌ی عدم آگاهی از اصول، احساس می‌شود بسیار سنگین‌تر و عمیق‌تر است، به همین دلیل باید این بحث را بهبرخواستخدا، دوش به دوشِ بحث‌های فقهی، توسعه داد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;