ضرورت و اهمیت تنظيم برنامه خواب

ضرورت و اهمیت تنظيم برنامه خواب

ضرورت و اهمیت تنظيم برنامه خواب

روح و جسم انسان نقش مهمى ايفا مى كند. نظام مند بودن خواب نوجوان تأثير خوبى در پيشگيرى از انحرافات دارد. اگر بتوان ترتيبى انخاذ نمود كه نوجوان اوايل شب به رختخواب برود و صبح زود از جاى خود بلند شود، بسيار مفيد است؛ به خصوص اگر پس از خستگى و تلاش روزانه به رختخواب برود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;