تغییر اخلاق کودکان چگونه امکان‌پذیر است؟

تغییر اخلاق کودکان چگونه امکان‌پذیر است؟

تغییر اخلاق کودکان چگونه امکان‌پذیر است؟

هر انسان عاقلى‏‌ مى‏‌تواند نفس خودش را اصلاح و اخلاقش را تهذيب كند. پس خُلق ملكه‏اى‏‌ است كه با سهولت و بدون تأمل افعال از آن صادر مى‏‌شود. و بعضى‏‌ خيال كرده‏اند كه خلق مانند خلقت مى‏‌باشد كه قابل تغيير و تبديل نيست. گفته‏اند: خلق مقتضاى‏‌ مزاج مى‏‌باشد؛ چنان كه شخص حارالمزاج شجاع است و ضد آن ترسو. بقيه اخلاق نيز چنين هستند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;