ضرورت عقلی پیروی از شایسته‌ترین فرد

ضرورت عقلی پیروی از شایسته‌ترین فرد

ضرورت عقلی پیروی از شایسته‌ترین فرد

خداوند در این آیه، از مشرکان می‌پرسد که آیا پیروی از کسی مانند خدا که خود هدایت یافته و آگاه به مصالح و مفاسد است، عقلانی و شایسته‌تر است یا پیروی از بت‌ها و معبودهایی که از خود آگاهی و اختیاری نداشته و نمی‌توانند بندگان را به مصالح خود راهنمایی کنند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;