مبارزه با نفس

مبارزه با نفس

مبارزه با نفس

این معنویت و روحیه‌ای که دارید ـ که به وضع روحی و درگیری عقل و نفس خودتان متوجه هستید و می‌خواهید که نفس را مغلوب کرده و خود را از آفات هوای نفس سالم نگاه دارید ـ خود مرحله‌ای از کمال و آگاهی و بصیرت و بینش است. امید است همین آگاهی، شما را از این گرداب ـ که بسیاری از جوانان در آن گرفتار می‌شوند ـ و از امواج و توفان شهوات نجات دهد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;