تفاوت‏‌هاى‏‌ اخلاقى | علت رشد اجتماعى‏‌ كودكان

تفاوت‏‌هاى‏‌ اخلاقى | علت رشد اجتماعى‏‌ كودكان

تفاوت‏‌هاى‏‌ اخلاقى | علت رشد اجتماعى‏‌ كودكان

مزاج انسان مدخليت تامه دارد در صفات. بعضى‏‌ مزاج‏ها در اصل خلقت، مستعد برخى‏‌ از اخلاق مى‏‌باشد و بعضى‏‌ ديگر مقتضى‏‌ خلاف آن اخلاق است. ما يقين داريم كه بعضى‏‌ اشخاص، طبعاً چنان‏اند كه در اثر كوچك‏ترين سببى‏‌ غضب مى‏‌كنند يا مى‏‌ترسند يا اندوهگين مى‏‌شوند يا مى‏‌خندند. ولى‏‌ بعضى‏‌ ديگر برخلاف آن‏ها هستند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;