فرمان تهدیدآمیز قرآن علیه متمرّدین و گردنكشان

فرمان تهدیدآمیز قرآن علیه متمرّدین و گردنكشان

فرمان تهدیدآمیز قرآن علیه متمرّدین و گردنكشان

هم اكنون كه بدني سالم و فضايي وسيع داريد به فكر تأمين سعادت خود باشيد؛ پيش از آن كه به چنگال بيماري و مرگ بيفتيد و به جايگاه تنگ قبر درآييد. بكوشيد قبل از اين كه گردن‌هاي شما در گرو آتش برود خود را از گرفتاري‌هاي بعد از مرگ برهانيد. چشم‌ها را بيدار نگه‌داريد [از شب‌زنده‌داري شب‌هاي دنيا به عبادت بهره برداريد] شكم‌هاي خود را [با روزه گرفتن و كم خوردن] لاغر سازيد. قدم‌ها را در كارهاي خير به كار اندازيد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;