عواقب مرگبار انحرافات جنسی

عواقب مرگبار انحرافات جنسی

عواقب مرگبار انحرافات جنسی

بدبختانه در عصر ما که بعضى آن را «عصر مسائل سکسى» نام نهاده‌اند، بسیارى از نویسندگان بى‌هدف سعى دارند انحرافات جنسى جوانان را کوچک و کم‌اهمیت جلوه دهند، و گاهى براى خوش‌آیند بعضى از منحرفان آن را یک ضرورت زندگى و از لوازم دوران جوانى معرفى نمایند!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;