محبوب‌ترين جرعه‌ها نزد خدا چیست؟

محبوب‌ترين جرعه‌ها نزد خدا چیست؟

محبوب‌ترين جرعه‌ها نزد خدا چیست؟

امام تبسّمی كردند و فرمودند: گويا شما در اين شهر غريب هستی و تازه به اينجا آمده‌ای. غربت و رنج سفر آدمی را ناراحت می‌كند؛ اگر مشكلی داری، چون ما اهل اين شهر هستيم، می‌توانيم مشكل شما را حلّ كنيم. محلّ پذيرايی از اشخاص غريب و تازه وارد داريم. هر چند روزی که در اين شهر هستی، می‌توانی در منزل ما بمانی و با احترام پذيرايی شوی.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;