فریادی که از مکه برخاست

فریادی که از مکه برخاست

فریادی که از مکه برخاست

گروه زیادی از علمای بزرگ اهل سنّت در مصر، مراکش، سودان، بحرین، پاکستان و امارات و غیر آن بر این کتاب تقریظ نوشتند و نظرات «بن علوی» و شجاعت او را ستودند که 23 نمونه‌ی آن در آغاز کتاب او در 70 صفحه به رشته‌ی تحریر درآمده است که حکایت از نوعی اجماع بر مطالب این کتاب می‌کند و این تقریظ‌ها خود کتابچه‌ای است جالب!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;