با شغل شوهرت بساز

با شغل شوهرت بساز

با شغل شوهرت بساز

برای حفظ آبرو و بقای خانواده‌اش دندان بر جگر بگذارد و موضوع خیانت همسرش را نادیده بگیرد و با وضع موجود تا آخر عمر بسازد. البته این راه درستی نیست؛ زیرا هیچ مرد غیرتمندی نمی‌تواند شاهد خیانت‌های همسر و وجود اطفال نامشروع باشد. غیرت، از صفات پسندیده‌ی مرد است. مرد بی‌غیرت نزد خدا و مردم، خوار و فرومایه و بی‌آبروست.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;