تفاوت هوش و حافظه

تفاوت هوش و حافظه

تفاوت هوش و حافظه

رعايت بهداشت و تغذيه‌ی مادر در زمان باردارى‏‌ و شيردادن و هم‏چنين شرايط و اوضاع محيط پرورش جنين و نوزاد، در چگونگى‏‌ ظهور استعدادهاى‏‌ ارثى‏‌ او بدون شك تأثير خواهند داشت. انسان، محصول عكس‏العمل متقابل استعدادهاى‏‌ طبيعى‏‌ و موروثى‏‌، شرايط و امكانات محيط پرورش است. اين موضوعى‏‌ است كه خود دانشمندان علم وراثت نيز بدان اعتراف دارند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;