انگیزه‌‌های مهم زنده به گور كردن دختران

انگیزه‌‌های مهم زنده به گور كردن دختران

انگیزه‌‌های مهم زنده به گور كردن دختران

از آنجا كه نزاع و خونریزى عادت دیرینه‌ی آنان بوده است و طبعاً به كشته شدن مردها مى‌انجامید، زنان و دختران سرنوشتى جز اسارت نداشتند. این نابخردان به جاى از بین بردن زمینه‌ی درگیرى و پدید نیامدن چنین وضعیت خفّت‌بارى، دختران را از ابتدا از بین مى‌بردند تا اگر در جنگى شكست خوردند دشمن بر ناموسشان مسلّط نشود!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;