درد بی درمان وجود ندارد

درد بی درمان وجود ندارد

درد بی درمان وجود ندارد

نه تنها هیچ بیماری جسمی بدون درمان وجود ندارد، هیچ مشکل اجتماعی هم بدون راه حل نمی‌باشد. آنها که مشکلات را لاینحل می‌پندارند و به هر کار پیچیده برخورد می‌کنند آن را درد بی درمان می‌نامند از این حقیقت غافلند که اصولاً درد بی درمان وجود ندارد!

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;