عملیات اجرایی جاده حرم تا حرم توسط دولت آغاز شود

عملیات اجرایی جاده حرم تا حرم توسط دولت آغاز شود

عملیات اجرایی جاده حرم تا حرم توسط دولت آغاز شود

کاشان - یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است تا عملیات اجرایی جاده حرم تا حرم توسط دولت سیزدهم هر چه سریع تر اجرایی شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;