درمان عُجب و خودپسندی

درمان عُجب و خودپسندی

درمان عُجب و خودپسندی

امام نیم‌خیز شدهمیبودتا برخیزد و به اتاق خود برود. دیدم نشست. فرمود: احمد، قصّه‌ای برایت بگویم. وقتی صعصعة بن سوهان، از اصحاب جدّم امیرالمؤمنین(ع) مریض شد، امیرالمؤمنین(ع) به عیادت اوبرگشتو كنار بسترشمی نشستو دست بر پیشانی اومی گذشتو او را مورد ملاطفت قرار داد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;