ببینید | صحنه ای متفاوت و دیده نشده در بین الحرمین | لبیک گویی دسته بنی عامر عراق در اربعین 1401

ببینید | صحنه ای متفاوت و دیده نشده در بین الحرمین | لبیک گویی دسته بنی عامر عراق در اربعین 1401

ببینید | صحنه ای متفاوت و دیده نشده در بین الحرمین | لبیک گویی دسته بنی عامر عراق در اربعین 1401

مراسم عزای اربعین حسینی امسال، 1401، با اجرایی منحصر به فرد از قبیله بی عامر پیام وحدت و ولایت داشت.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;