مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در خوزستان

مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در خوزستان

مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در خوزستان

مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش فردی، خانوادگی، گروهی و ایده پردازی برگزار می شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;