اربعین حسینی ندای حب الحسین یجمعنا را در سراسر عالم طنین انداز کرده است

اربعین حسینی ندای حب الحسین یجمعنا را در سراسر عالم طنین انداز کرده است

اربعین حسینی ندای حب الحسین یجمعنا را در سراسر عالم طنین انداز کرده است

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: اربعین حسینی ندای حب الحسین یجمعنا را در سراسر عالم طنین انداز کرده است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;